Živinbutas

Lietuvos valdovas, spėjama, 1214–1226 m., žinomas iš 1219 m. taikos sutarties su Volyne.

Živinbutas 1219 m. taikos sutartyje su Volyne įrašytas pirmasis tarp vyresniųjų Lietuvos kunigaikščių. Kartu su juo taiką paliudijo dar keturi vyresnieji Lietuvos kunigaikščiai – Daujotas, Dausprungas, jo brolis Mindaugas ir Daujoto brolis Viligaila, – kuriuos, atsižvelgiant į jų jauną amžių, matyt, reikia laikyti Živinbuto globotiniais ir turbūt giminaičiais, taip pat 16 žemesnio rango kunigaikščių iš Žemaitijos bei Deltuvos. Živinbutas greičiausiai perėmė valdžią po to, kai 1213–1214 m. kovose su Livonijoje įsitvirtinusiu Kalavijuočių ordinu vienas po kito žuvo net trys iškilūs Lietuvos kunigaikščiai (Daugirutis, Stekšys ir vardu nežinomas Lietuvos valdovas). Tuomet lietuvių aktyvumas šiaurėje sumažėjo, tačiau kovų su kalavijuočiais Živinbutas visai nenutraukė, o senas lietuvių sąjungininkas Jersikos latgalių kunigaikštis Visvaldis toliau buvo remiamas. Įvyko tam tikrų poslinkių ir santykiuose su žiemgaliais: jų kunigaikštis Viestartas, anksčiau buvęs nuolatinis lietuvių priešas, apie 1219 m. pats pradėjo prašyti jų paramos prieš kalavijuočius, nors dėl abipusio nepasitikėjimo tvarios sąjungos sudaryti nepavyko. Svarbi Živinbuto politikos naujovė buvo sąjunga su Volynės kunigaikščiais, įforminta 1219 m. taikos sutartimi, sudaryta su našlaujančia Volynės kunigaikštiene Eufrosinija bei jos sūnumis Danilu ir Vasilka: remdami jų interesus lietuviai pradėjo puldinėti Lenkiją. Vis dėlto pagrindinis Živinbuto prioritetas, matyt, buvo kova su Didžiuoju Novgorodu: lietuviai ne kartą puolė jo žemes, ir nors 1221 m. Živinbutas buvo sudaręs su juo sąjungą prieš kalavijuočius, karas netrukus vėl atsinaujino. Tikėtina, kad su šiuo karu susijusi ir Živinbuto mirtis – 1225–1226 m. žiemą buvo surengtas stambaus masto Didžiojo Novgorodo puolimas, tačiau 7 tūkst. lietuvių kariuomenė patyrė skaudų pralaimėjimą. Po to lietuvių karinis aktyvumas smuko visuose frontuose. Živinbuto mirtis ir po jos kilusios kovos dėl valdžios sukėlė suirutę valstybės viduje. Živinbutas greičiausiai buvo paskutinis iš vyresniosios kartos Lietuvos kunigaikščių, ir su juo pasibaigė pirmasis besikuriančios Lietuvos valstybės istorijos etapas.

Tekstai apie Lietuvos valdovus pateikiami iš knygos
„Viduramžių Lietuvos viešpačiai“,
maloniai sutikus knygos, iliustracijų autoriams bei leidėjams.

Tomas Baranauskas
Inga Baranauskienė
Teksto autoriai

Artūras Slapšys
Portretų autorius

Inga Mataitytė
Redaktorė