Projekto eiga

Vilniaus miesto Žvėryno vietos bendruomenės tarybos ir gyventojų iniciatyva - Neries krantinės sutvarkymas, skirtas Lietuvos valdovų įamžinimui akmens skulptūrose prasideda šiais, 2014 metais, ir tęsis iki 2018 metų. 2018-aisiais metais projektas užbaigiamas švenčiant Lietuvos valstybingumo 100-metį. Parko teritorijos planavimas ir tvarkymas bus vystomas palaipsniui – sukuriant parko detalų planą, numatant vietas poilsiui ir valdovų įamžinimui, sukuriant parko „Karalių slėnis“ įvaizdį, rengiant bendruomenės pasitarimus ir tematinius renginius, skulptorių plenerus valdovams įamžinti akmenyse, tvarkant rekreacines zonas ir želdinius.

I. 2014 m. gegužės 22 d. Žvėryno bendruomenės surengtoje „Kaimynų dienoje“ pristatytas parko įvaizdžio „Karalių slėnis“ projektas. Priimtas sprendimas sukurtą parko įvaizdį patvirtinti ir juo vadovautis toliau plėtojant projektą. Parkas „Karalių slėnis“ yra numatytas ir projektuojamas Neries upės vingyje Žvėryno rajone, Vilniuje. Darbo eigoje buvo pakeistas projekto ir parko pavadinimas iš „Lietuvos valdovų alėjos“ į „Karalių slėnį“, tuo pačiu koreguojama įvaizdžio idėja ir grafiniai sprendimai. Labai svarbu išskirti šį projektą iš kitų jau įkurtų parkų, suteikti jam patrauklumo, pritraukti kuo daugiau besidominčios visuomenės, rėmėjų, būsimų parko lankytojų ir propaguotojų. Naudojant naujausias technologijas ir grafikos bei interneto svetainių kūrimo tendencijas sukurtas modernus parko įvaizdis. Logotipe naudojamas projekto pavadinimas „Karalių slėnis“; grafika, kuri atspindi parko paskirtį, vietą, charakterį. Sukurto įvaizdžio paskirtis – tapti parko „Karalių slėnis“ veidu, propaguoti bei skatinti domėtis savo krašto istorija šalies piliečius ir perduoti žinią ateities kartoms. Parko „Karalių slėnis“ įvaizdžio projektą pristatė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto Grafinio dizaino katedros diplomantas Viktoras Juševas.

II. Sukurta interneto svetainė, kurioje siūloma registruotis ir pristatyti savo idėjas Lietuvos skulptoriams, vyks projekto rengėjų, rėmėjų, visuomenės forumai, bus išsakomos įvairiausios nuomonės apie projekto eigą. Parko „Karalių slėnis“ interneto svetainės projektą kartu su parko įvaizdžiu sukūrė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto Grafinio dizaino katedros diplomantas Viktoras Juševas.

III. 2014 m. rugsėjo 26 d. vyko Žvėryno bendruomenės inicijuotas renginys „Gedimino naktis“. Pasigrožėjome rudenėjančia gamta, pabendravome, padainavome, pašokome, pakalbėjome apie Žvėryno parko „Karalių slėnis“ vystymo naujoves. Platesnei visuomenei buvo pristatytas „Karalių slėnio“ projektas - Vilniaus miesto Žvėryno vietos bendruomenės tarybos ir gyventojų iniciatyva - Neries krantinės sutvarkymas, skirtas Lietuvos valdovų įamžinimui akmens skulptūrose. „Gedimino miestas - Vilnius“ - istorikas Tomas Baranauskas skaitė ir komentavo Gedimino laiškus, istorinius faktus.

Susirinkusius Neries krantinėje linksmino Vilniaus įgulos karininkų ramovės choras „Aidas“ (meno vadovas ir dirigentas Vilius Grušnys), šoko senovinės muzikos ansamblis „Puelli Vilnensis“ (vadovė Giedrė Strikulienė).

Eisenoje su fakelais ir vakaronėje prie gedimino akmens dalyvavo Žvėryno bendruomenė, svečiai, Žvėryno gimnazijos moksleiviai, jaunimas iš vilniaus suaugusiųjų švietimo ir mokymo centro.